گفتن این جمله‌ها به زنان بیوه، ممنوع!

آیا تا به حال برای شما هم پیش آمده که ندانید در مقابل مرگ یک فرد چه عکس العملی از خود نشان دهید؟ تسکین دیگران در این شرایط، کار ساده‌ای نیست، به خصوص اگر غم از دست دادن همسر باشد. ممکن است که شما از روی دلسوزی، جملاتی را به زبان آورید که نه تنها درد طرف مقابل را تسکین ندهد، بلکه بر داغ دلش نیز بیافزاید.

آیا تا به حال برای شما هم پیش آمده که ندانید در مقابل مرگ یک فرد چه عکس العملی از خود نشان دهید؟ تسکین دیگران در این شرایط، کار ساده‌ای نیست، به خصوص اگر غم از دست دادن همسر باشد. ممکن است که شما از روی دلسوزی، جملاتی را به زبان آورید که نه تنها درد طرف مقابل را تسکین ندهد، بلکه بر داغ دلش نیز بیافزاید. از این رو بهتر است که نسبت به جملاتی که در این شرایط به زبان می‌آورید، محتاط‌تر باشید. در ادامه جملاتی را که نباید هنگام مرگ همسر به یک زن بیوه بزنید، برایتان آورده ایم.

من حس تو را درک می‌کنم

مطمئنا شما در زندگی تان تجربه از دست دادن اقوام یا دوستان تان را دارید، اما غم از دست دادن همسر چیزی نیست که بتوانید آن را با غم‌ای دیگر مقایسه کنید؛ بنابراین شما نمی‌توانید ذره‌ای از احساسات طرف مقابل تان را درک کنید. از این رو، بهتر است که جمله «من حس تو را درک می‌کنم» را به زبان نیاورید. زیرا نه تنها از غم او نمی‌کاهد، بلکه این حس را به او منتقل می‌کند که شما از غم او هیچ نمی‌دانید یا این که غم او را دست کم می‌گیرید.

تو باید به خاطر فرزندانت قوی باشی

مطمئنا فرد روبه روی شما، حتی قبل از این که همسرش را از دست دهد هم به فکر فرزندانش بود. او هر روز صبح بیدار می‌شد، صبحانه آن‌ها را آمده می‌کرد، آن‌ها را به مدرسه می‌فرستاد و به بیان دیگر، هر کاری که از دستش بر می‌آمد برای فرزندانش انجام می‌داد. در حقیقت، او این حس مسئولیت را نه تنها در نبود همسر، بلکه در حضور او هم نسبت به فرزندانش داشت؛ بنابراین بود و نبود همسرش تغییری بر رفتار و احساسات او ایجاد نخواهد کرد. پس بهتر است که این جمله را به یک زن بیوه که مادر یک یا چند فرزند است، نیز نگویید، زیرا او همسرش را از دست داده، نه مسئولیت پذیری اش را نسبت به فرزندانش.

هیچ اتفاقی بی دلیل نیست

تصور کنید که هر اتفاقی حکمتی دارد و مرگ همسر هم جزوی از آن است. فرض کنید که طرف مقابل تان پس از سال‌ها به این نتیجه برسد، اما با هم اینها، بیان این جمله در حال حاضر درست نیست، زیرا نه تنها غم او را تسکین نمی‌دهد، بلکه او را عصبانی‌تر نیز می‌کند. در واقع با شنیدن این جمله از دهان شما، او با خودش فکر می‌کند که چرا باید این غم را تحمل کند یا این که پشت این اتفاق چه حکمتی نهفته است که او باید تقاص اش را پس بدهد.

تو لحظات خوبی را با او گذرانده‌ای

اگر شما به یک زن بیوه بگویید که «تو لحظات خوبی را با همسرت گذرانده ای»، در واقع او را به یاد خاطرات خوبی که با همسرش داشت، می‌اندازید. همین یادآوری بر غم او خواهد افزود. فکر این که او خاطرات خوب زیادی را با همسرش داشته و حال مجبور است که تمام آن روز‌ها را بدون او بگذراند، نه تنها چیزی از غم اش کم نمی‌کند، بلکه داغ بیشتری را نیز بر دلش می‌گذارد.

او اکنون در جای بهتری ست

این جمله هم جزو آن جملاتی ست که بر غم زنی که همسر خود را از دست داده می‌افزاید. در واقع شما با گفتن این جمله این پیام را منتقل می‌کنید که او در کنار خانواده اش خوش نبوده است. این جمله شما هزاران فکر را در سر طرف مقابل ایجاد می‌کند: «مگر من چه کرده ام که او اکنون در جای بهتری ست؟»، «من که برای او چیزی کم نگذاشتم»، «چرا او پس از جدایی از خانواده اش باید خوشحال باشد؟»، «چه جایی بهتر از کنار خانواده بودن برای اوست؟» … سوالات این چنینی تنها به طرف مقابل تان عذاب وجدان می‌دهد، بنابراین بهتر است که آن را نیز به زبان نیاورید.

زمان همه چیز را حل خواهد کرد

آیا به راستی زمان، غم از دست دادن همسر را کم می‌کند؟ خیر. کاری که زمان انجام می‌دهد این است که تنها به آن فرد می‌آموزد که چگونه بدون شریک زندگی اش زندگی کند، اما هیچگاه منجر به فراموشی یاد و خاطرات او نمی‌شود. حتی اگر هزار سال هم بگذرد، باز هم زمانی که او به همسر از دست رفته اش فکر می‌کند، ناراحت و غمگین می‌شود. او از شنیدن این که با گذشت زمان همسرش را فراموش خواهد کرد، خوشحال نخواهد شد، بنابراین بهتر است که غم او را نادیده نگیرید و این جمله را بیان نکنید.

تو هنوز جوانی، فرصت‌های زیادی داری

احتمالا زمانی که شما زن جوانی را می‌بینید که همسر خود را از دست داده، اولین چیزی که به ذهن تان می‌رسد این است که او جوان است و هنوز فرصت‌های زیادی دارد، اما حتی اگر چنین فکری به سرتان زد، بهتر است که آن را به زبان نیاورید. او طلاق نگرفته، او به دلخواه خودش نخواسته که از همسرش جدا شود، بنابراین او نمی‌تواند نبود همسرش را به شکل یک فرصت برای پیدا کردن مرد دیگری، نگاه کند.

اگر کاری داشتی، به من بگو

کسی که همسر خود را به تازگی از دست داده، به سختی از دیگران درخواست کمک می‌کند. از این رو نباید به او بگویید که هر وقت نیاز به کمک داشتی، به من بگو. شما خودتان باید حواس تان به او باشد. به عنوان مثال به خانه اش بروید، برای او غذا ببرید و اگر کاری مانند خرید داشت برایش انجام دهید. یادتان باشد، او درد سنگینی را تحمل می‌کند، سعی کنید که تنهایش نگذارید، حتی اگر خودش اینگونه خواست. برایش حرف بزنید و او را نیز وادار به حرف زدن کنید تا کمی پیش شما دردودل کند. اگر به راستی دوستش دارید، حال زمانی ست که باید به او ثابت کنید.