24 Mar 2020
March 24, 2020

هیسترکتومی

0 Comment

هیسترکتومی

در واقع به عملی که طی آن رحم برداشته شده و از بدن بیمار خارج می شود ، هیسترکتومی گفته خواهد شد که یکی از مهم ترین جراحی زنان محسوب می شود. طی این جراحی علاوه بر رحم ، لوله های فالوپ نیز برداشته می شود. همچنین ممکن است لازم باشد که هر دو تخمدان نیز از بدن خارج گردد. ( متخصص زنان )

انواع هیسترکتومی

هیسترکتومی کامل ( توتال ) : یکی از رایج ترین نوع جراحی هیسترکتومی ، هیسترکتومی کامل بوده که طی آن رحم و دهانه رحم ( سرویکس یا گردنه رحم ) از بدن خارج خواهد شد.

هیسترکتومی ناکامل ( سابتوتال ) : در این روش دهانه رحم باقی مانده و رحم برداشته می شود. این روش برای بانوان جوان تر کاربردیست چرا که دهانه رحم می تواند جزئی از فانکشن سکچوال در خانم ها محسوب شود.

هیسترکتومی رادیکال : این روش برای سرطان های پیشرفته تناسلی انجام می شود که علاوه بر رحم ، تخمدان ها و دهانه رحم ، غدد لنفاوی و قسمتی از بافت های نرم داخل لگن نیز برداشته می شود.

برداشتن تخمدان ها

در این روش ممکن است هر دو تخمدان یا یکی از آن ها برداشته شوند. همچنین ممکن است نیازی به برداشتن تخمدان ها نباشد و در بدن باقی بمانند. این مسئله بسته به عواملی همچون سن بیمار و نوع عملکرد تخمدان در آن زمان می باشد.

هیسترکتومی بدون برداشتن تخمدان

برنداشتن تخمدان ها رابطه مستقیمی با تندرستی افراد دارد چرا که در این حالت هورمون ها همچنان ترشح می شوند.

هیسترکتومی با برداشتن یک تخمدان

با برداشتن رحم یا یکی از تخمدان ها ، تخمدان دیگر به طور طبیعی وظایف خود را انجام می دهند و نیازی به درمان هورمونی نیست. در واقع در این جراحی علاوه بر رحم یکی از تخمدان ها نیز از بدن خارج می شود.

هیسترکتومی با برداشتن هر دو تخمدان

در مواردی که علاوه بر رحم هر دو تخمدان نیز از بدن بیمار خارج می شود، تغییراتی در بدن وی اتفاق می افتد که این تغییرات عبارتند از :

گر گرفتگی

یائسگی نابه هنگام

پایدار نبودن حالتهای احساسی

شخص در کارهای روزمره احساس ناتوانی می کند.

اما برای درمان هر یک از موارد ذکر شده ، روش های درمانی متفاوتی وجود دارد که یکی از آن ها تجویز قرص های هورمونی است. در صورتی که درمان های دارویی جوابگو نبود ، جراحی انجام می شود.

روش های هیسترکتومی

برداشتن و خارج سازی رحم از دو طریق امکان پذیر است :

برش شکمی ( ابدومینان )

در این روش برشی به روی شکم ایجاد شده ( برشی هچون سزارین ) و غالبا پس از عمل جای برش ها به روی شکم باقی خواهد ماند. در این روش رحم از شکم خارج می شود.

هیسترکتومی واژینال

در این روش رحم از طریق واؤن خارج می شود.

هیسترکتومی لاپاراسکوپیک LAVH

در این روش از دستگاه لاپاراسکوپ استفاده می شود و توسط آن اتصالات رحم به دیواره شکم و لگن جدا خواهد شد ، سپس رحم از طریق واژن خارج می شود.

روش بیهوشی

برای انجام هیسترکتومی فرد ممکن است به طور کامل یا از طریق کمر بیهوش شوند.