معرفی مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری

معرفی رشته مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری,رشته مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری رشته مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری در ابعاد ملی و در ابعاد سازمانی و فردی می باشد هدف از این رشته عبارت است از: پرورش کادر متخصص در یکپارچه سازی علوم مهندسی و مدیریت در انتقال فناوریهای نوین.


واحدهای درسی در دانشگاه:

• تئوریهای اقتصاد و سیر تحول تکنولوژی

• تکنولوژی و توسعه

• تئوریهای نوآوری مدلها، فرایند ها و سیاستها

• پیش بینی تکنولوژی

• ارزیابی تکنولوژی

• مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

• تئوریهای مدیریت پیشرفته

• مدیریت استراتژیک صنعتی

• مدیریت تولید پیشرفته

• سیستمهای اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی

• نظام ملی نوآوری- نوآوری و رشد

• تکنولوژی های نو و محیط زیست

• نوآوری و تغییرات تکنولوژی

آینده شغلی:

این رشته هم در ابعاد ملی و هم در ابعاد سازمانی و فردی می باشد و مواردی از قبیل سیاست علم و تکنولوژی، فرآیند نوآوری تکنولوژی، مدیریت تحقیقات، زیرساختار و تغییرات تکنولوژیک تحقیقات و کارآفرینی تکنولوژیک و سرمایه گذاریهای جدید، چرخه عمر محصول و چرخه عمر فرآیند برنامه ریزی و پیش بینی تکنولوژی و موارد زیادی از این عناوین جزء دانش این رشته می باشد. امید است دانشجویان این رشته با کسب مهارتهای جانبی نظیر زبان و کامپیوتر و با مطالعه دقیق مباحث تخصصی خود نظیر قراردادهای انتقال تکنولوژی و قواعد حقوقی آن، شرایط مناسبی برای ورود به بازار کار داشته باشند.

برای تحصیل در این رشته چه چیزهایی مورد نیاز است؟

• علاقه مندی به علوم روز و مباحث استقرار تکنولوژی های نوین(بسیار مهم)

• قدرت و توان ادراک، تجزیه و تحلیل و نهایتا حل مشکلات مدیریتی (رویکرد جستجو برای تکنولوژی متناسب)

• داشتن روحیه مبارزه طلب برای متقاعد ساختن مدیران در استقرار تکنولوژی های جدید

• داشتن روحیه تیمی و علاقه مند به همکاری و علاقه مند به یادگیری (بسیار مهم)

• توانایی تجزیه و تحلیل و درک روابط سازمان و تکنولوژی و توانایی تدوین استراتژی

• علاقه مند به نوآوری و خلاقیت و توانایی پذیرش روشهای خلاقانه