جراحی بینی به روش باز

حدوداً در ۱۵ سال گذشته از مهم ترین مسائل برای جراح بینی ، این است که کدام روش مناسب تر است و نتیجه مطلوب تری را به همراه دارد ؟ جراحی بینی به روش باز یا بسته ؟ لازم به ذکر است که این دو راه در حقیقت ۲ عملکرد به منظور دسترسی به ناحیه مورد نظر برای جراحی می باشد و منظور تکنیک جراحی نیست .

جراحی بینی به روش باز حدوداً در ۱۵ سال گذشته از مهم ترین مسائل برای جراح بینی ، این است که کدام روش مناسب تر است و نتیجه مطلوب تری را به همراه دارد…

در جراحی بینی به روش باز یک برش در پایه میانی بینی ( کالوملا ) می دهیم و پوست بینی به کمک برش در لبه داخلی پره ها به بالا می بریم تا نوک و پشت بینی قابل دسترسی باشد و جراح منطقه مورد نظر را کامل ببیند و تمام ساختمان بینی ( قسمت غضروفی ، استخوانی و بافت نرم ) به طور دقیق قابل رویت است .

پس از آن بطور زیر مخاطی غضروف لترال بالایی را از تیغه میانی جدا نمود و اقدام به جراحی بینی می نماییم .

معمولاً رینوپلاستی به روش باز نسبت به روش بسته ارجحیت دارد و قابل قبول تر می باشد . در جراحی بینی ترمیمی ، بینی هایی که خیلی گوشتی هستند و نوک بینی خیلی بزرگ باشد ، توموربینی که به جراحی احتیاج دارد و ایرادات مادر زادی ( لب شکری ) جراحی به روش باز انجام می شود .

مزایای جراحی بینی به روش باز

جراحی تحت دید مستقیم صورت می پذیرد بنابراین احتمال ناقرینگی کاهش می یابد .
گذاشتن پروتز یا گرفتهای استخوانی وغضروفی راحت تر انجام می شود .
جراح بینی قدرت مانور بیشتری دارد و فضای کار مناسب تر است .
در بینی های بدفرم نتیجه حاصل از جراحی به روش باز با رضایتمندی بیشتری همراه است .
در بینی هایی که کج هستند و پیچ خوردگی دارند روش باز الویت دارد .
جراحی بینی ثانویه با روش باز انجام می شود .
از بخیه های زیر پایه بینی آثاری بر جا نمی ماند .

نکته :

برش دادن یا برش ندادن پره های بینی ربطی به روش باز و بسته ندارد و به سایز سوراخ های بینی و پره های آن مربوط است . در واقع اگر پره های بینی بزرگ باشد ونیاز به جمع و کوچک کردن آن باشد چاره ای بجز برش دادن کناره های بینی نیست .