02 Sep 2020
September 2, 2020

بحران سی سالگی

0 Comment

بحران سی سالگی چیست؟

آیا تابحال چیزی در خصوص بحران سی سالگی شنیده اید؟ در سنین سی سالگی تفکرات و احساسات جدیدی را تجربه می کنید که تا قبل از آن دغدغه ای برای آنها نداشته و یا زیاد به آنها فکر نمی کردید؛ تفکرات و احساساتی مثل سردرگمی، ابهام، تردید، افسردگی یا احساس پوچی به سراغ تان می آید.


البته تعدادی هم با ارامش بحران سی سالگی را پشت سر می گذارند، چنانچه باور داشته باشید که در زندگی انتخاب های صحیحی داشتید و به یک ثبات نسبی رسیدید و اوضاعتان روبراه است این ارامش را بیشتر تجربه می کنید.

چرا سی سالگی؟
سی ساله ها یک دهه را دویده اند و به انواع و اقسام کارها و امور زندگی شان رسیدگی کرده اند. دهه بیست سالگی آن قدر پر مشغله هست که جوان وقت نمی کند زیاد دچار تردید و افسردگی و دغدغه شود. تمام ده سال پیش به انتخاب رشته دانشگاهی و تحصیل، انتخاب جهان بینی و خط مشی زندگی، انتخاب شغل و کسب و کار، انتخاب همسر و بچه دار شدن و… گذشته و مهم ترین انتخاب های زندگی که هر کدام برای عوض کردن مسیر یک زندگی کفایت می کند، در این دهه اتفاق افتاده.

بگذریم از خط عوض کردن ها و افراط و تفریط هایی که در دهه بیست زندگی با اغلب جوان ها همراه است و حال در آستانه سی سالگی، هنگامی که زندگی میرود تا روی ثبات و ارامش را ببیند، شخص دچار تردید می شود. ناگهان در سی سالگی این کرختی و افسردگی به جانمان می افتد.

این بحران معنی از پی افسردگی و خستگی، تغییر را لازمه زندگی می داند اما نه تغییر در عقیده ها و شغل بلکه بنیادی تر، تغییر در روشها ، نوع رویارویی با عقیده ها و نگاه به شغل. چنانچه نسبت به افکاری که در این دوران به شما هجوم می آورند آگاه نباشید و راههای برخورد و مبارزه با آن ها را ندانید قطعاً نمی توانید به خودتان کمک کنید تا به ثبات برسید.

بحران سی سالگی, بحران سی سالگی چیست, سندروم سی سالگی را بشناسید
بحران سی سالگی

علامت های بحران سی سالگی
سؤال هایی که در خصوص انتخاب های مهم زندگی گفتیم، در واقع پشت صحنه بحران ۳۰ سالگی هستند. آن چیزی که ما در رفتار آدم های بحران زده می بینیم، احتمالا یکی یا تعدادی از این چیزهاست:

– خرید چیزهای نامعمول

– انجام کارهای نامعمول

– افسردگی

– حس پشیمانی

– توجه بیش از حد به ظاهر

– استفاده از مواد

– ایجاد ارتباط های جدید

– گیر دادن به بچه

چطور فشار اجتماعی میتواند سبب پیدایش بحران سی سالگی شود؟
رها شدن از فشار های اجتماعی ناممکن است. انسان موجودی اجتماعی است و هیچ شخصی در انزوا کامل زندگی نمی کند. ولی چنانچه در حال تجربه کردن بحران سی سالگی هستید، باید راهی برای مبارزه و رها شدن از فشار های جامعه پیدا کنید. یک شیوه مؤثر این است که از خود سوال کنید، به چه دلیل از زندگی خود راضی نیستید؟ آیا می ترسید هیچوقت به هدف ها یا رؤیا های خود نرسید؟ که هیچ گاه انتظارات افراد دیگر را برآورده نمی کنید؟

یا واقعا همان چیزی هستید که از زندگی می خواهید؟ مهم این است که به خودتان نگاه کرده، نیاز ها و خواسته های شخصی خویش را بفهمید و براساس آن عمل کنید. نکته اصلی این است که افکار، توقعات و ارزش های خودمان را از آنچه از رسانه ها یا دیگران می شنویم جدا کنیم. در غیر اینصورت ، فشار های بیرونی کم کم میتوانند خوشحالی شما را از بین ببرند.

اگر تنها قرار باشد یک نکته از این مقاله بیاموزید این است که دستیابی به یک زندگی شاد و پرثمر، نتیجه براورده‌کردن کامل انتظارات اجتماعی نیست. زمانی میتوانید حس خوشبختی کنید که کنترل زندگی خویش را بدست گرفته و به خاطر داشته باشید که گاهی وقت ها حتی بهترین ها هم با مانع ها برخورد کرده و امکان دارد راه خود را گم کنند.

بحران سی سالگی, بحران سی سالگی چیست, سندروم سی سالگی را بشناسید